Import database docker mysql instance

Because I constantly keep forgetting this.

docker exec -i mysql-container mysql -uuser -ppassword name_db < data.sql

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *